dinsdag 22 september 2009

Koptienden Huizen 1708

Folio+nr-V+Volgnr. De namen van personen.

F24V1 Cornelis Lubbes
F24V2 (kijnd) Jan Willems
F24V3 de Pot mr.
F24V4 Gerit Jacopz
F24V5 Tijmen Jacobsz Heenlope
F24V6 ouwe Kees
F24V7 Gerret Aertsz
F24V8 Tijmen Jansz Smit
F25V9 Willem Evertsz (kijnd)
F25V10 Wijllem Jan Gijz
F25V11 Ebbe Harmensz
F26V12 Cornelis Dircksz Baas
F26V13 Tijmen Rutte Velsz
F26V14 Jan Geert Thijmmerman
F26V15 Lambert Jacopz
F27V16 Corn: Geeritsz Brouwer
F27V17 Heijn Ebbe
F27V18 de Pot mr.
F27V19 Scheepen Rens (tot Amsterdam)
F28V20 Lambert Claes Prins
F28V21 Cornilis Cornilisz
F28V22 Lambert Lambertsz
F28V23 Jan Aerdtz
F29V24 Jan Cors
F29V25 Lubbert Jacobsz
F30V26 Tijmen Peterse Ramaker
F30V27 Corn: Jacobsz Snijder
F30V28 Jan Wout Claesz
F31V29 Thijman Cornelisz
F31V30 Gerrit Tijmensze Horre
F31V31 Ebbertjen Gerrits
F31V32 Tijmen Peterse Schram
F31V33 Gerrebert Gerritsz Boertye
F32V34 Rut Gerritsz Smit
F32V35 Tijmen Jansz Smit
F32V36 Marte Evertsz
F32V37 Corn: Heijn: Kruijmer (het weeskint van)
F33V38 Cornelis Gisbertsz
F34V39 Herma Jacopz
F34V40 Elbert Jacobse Smijt
F34V41 Wijgert Wijgertsz
F34V42 Gert Jacobs Wijchertse (Overg. van Jacob Wijchertse)
F34V43 Heijnrick Jacopz
F34V44 Dirk Jan Anxs
F35V45 Lambert Willemse Joncker
F35V46 Heijn Willemse Grutter
F35V47 Gerrit Crijne Coes (Coetsier)
F36V48 Claes Ghijsbertse Bout
F36V49 Heijn: Jansz Visser
F36V50 Willem Meijnsz
F36V51 Wijllem Jan Gijz
F36V52 Claes Willemse Boer
F37V53 Feck Peterse
F37V54 peter Petersz Reijn
F38V55 Heijn: Loffelt (tot Narde)
F38V56 Rijck Jansz Velsz
F38V57 Geertijen Jan Rutte
F38V58 Geriit Corn:z van Velse
F38V59 Reijer Goessensz
F38V60 Jan Lambertsz Jack
F39V61 Aaltije Lamb: Jack
F39V62 Jacob Tijme:z
F39V63 Bijtje Ebbe (de weeskinderen van)
F39V64 Ebbe Willemsz Coij
F39V65 Lambertijen Heijn: Lustigh (Overg. van haar vader Hendrick Rijcken Lustigh)
F39V66 Gerrit Petersz Slocker
F40V67 Claas Lambertse Prins
F40V68 Lambert Rijcksz Lustich
F40V69 Jacob Sijbrantsz Man
F40V70 Lambert Ceelewigh (schout)
F40V71 Herma Jacopz
F40V72 Willem Jacopz
F40V73 Ghijsberts Jacopz
F40V74 Harme: Jan Dirksz
F41V75 Gerrit Jansz
F41V76 Claes Meijnsz
F41V77 Heijn: Jansz Rot
F41V78 Peter Jansz
F41V79 Jacob Janse Back
F41V80 Goosen Isackken
F41V81 Harmen Cors
F42V82 Dirk Corn:z
F42V83 Claes Jacobsz Groon
F42V84 Gerrit Samuelsz
F42V85 Volcken Isacksz
F43V86 Gerrit Claes (meijster)
F43V87 Corn: Jacobsz Ceelewigh
F43V88 Dirk Teunnissen Spelt
F43V89 Gerret Gerretsz Doorn (jonghe)
F43V90 Peter Claesz Schram
F44V91 Willem Ricksz Brouwer
F44V92 Lamb: Gijsbertsz Vos
F44V93 Aert Jacobsz Vos
F44V94 Peter Dirckse Ramaker
F45V95 Domenee van Houte
F45V96 Cristoffel van den Broeck
F45V97 Gerrit Jacobsz Comin
F45V98 Jan Heijn: Speelman
F45V99 Wessel Dirksz
F45V100 Aaltijen Dirkx Speelman
F46V101 Willem Cornelisz
F46V102 Jacob Lambertsz (kijnd)
F46V103 Lambert Willemsz Coijer
F46V104 Gerrit Ceesen Coeman
F46V105 Thoenis Claesz
F46V106 Claes Claesz
F47V107 Claas Tijke Braakel
F47V108 Jacob Snijer
F47V109 Lambert Jansz Swart
F47V110 Tijme Elbertsz
F47V111 Claas Jansz Swart
F48V112 Jacob Gijsbertsz Gleijn
F48V113 Meeuwis Gijsbertsz Backer
F48V114 Peter Gerritsz Smijt
F48V115 Geerit Anschen
F48V116 Jan Willemsz Joncker
F48V117 Jan Jansz Ruijter
F48V118 Crijntje Corn: (tot Narde)
F49V119 Wijgert Corn: Backer
F49V120 Joost Jansz Wijmert
F49V121 Corn: Lamb: Smit
F49V122 Tijmen Claesz
F50V123 Gerrit Smijt
F50V124 Jan Lambertsz Prins
F50V125 Lambert Claes Muijs
F50V126 Corn: de Graaf (meester)
F51V127 Lambert Claes Prins
F51V128 Gerrit Heijn: Boom
F51V129 Fijtes Elbertsz Smit
F51V130 Tijmen Corn: Koeman
F51V131 Ebbe Dircksz Reijn
F52V132 Evert Claasz
F52V133 Herma Claesz
F52V134 Harme: Artsz
F52V135 Heijn Jansz Boor
F52V136 Mels Jansz Boor
F52V137 Pieter Jansz Boor
F53V138 Fransoijs Heenlope
F53V139 Steeven (de smit)
F53V140 Gerrebert Corn Rebel
F53V141 Gerret Gerretsz Doorn (jonge)
F53V142 Dirk Elbertsz Breet
F54V143 Corne: Aernt
F54V144 Jan Ploos (tot Narde)
F54V145 Elbert Ebbes Vos
F54V146 Gijsbert Dirksz
F54V147 Jacob Snijer
F54V148 Jan Jansz
F55V149 Corn: Adriaense Wollewever
F55V150 Frans Claesz
F55V151 Aadrieaan Man
F55V152 de Dijaconij
F55V153 Heijn: Gerretsz Backer
F55V154 Jan Jacopz
F56V155 Lamb: Willem Spilt
F56V156 Henrick Goosens
F56V157 Aedriaan Schipper
F56V158 Jan Gerritsz Raijmaeker
F56V159 Heijn: Louwe (de ouwe)
F56V160 Jannigje Aars
F57V161 Tobijas Sickmaa
F57V162 Wijllem Elbertsz
F57V163 Rut Jansz Timmer
F57V164 Dirk Pietersz
F57V165 Pieter Pietersz Ouwes
F57V166 Jan Volcksz
F58V167 Elbert Heijn: Starre
F58V168 Jan Jansz Bourtje
F58V169 Gue Lambertsz
F58V170 Corn: Jan Mijnx
F58V171 Aary Gerrebertsz Rebel
F58V172 Isaack Dirksz
F58V173 Heijn: Evertsz Reijn
F58V174 Corn: Rijcxs Rebel
F58V175 Rut Jansz Timmer
F59V176 Ghijsberts Jacopz
F59V177 Toenis Tijmensz van Duijne
F59V178 Luijcas (meester)
F59V179 Tijmen Jansz
F59V180 Tomas Gerrits Geus
F59V181 Pieter Jansz Bout
F59V182 Jacob Janse Back
F60V183 Geertruij de Waal
F60V184 Hendrick de Waal
F60V185 Jan de Waal
F60V186 Evert Heijnricx
F60V187 Rut Jansz Perck
F60V188 Jan Reijersz
F60V189 Pouw Tideman
F60V190 Gerrit Cornelisz
F61V191 Corn: Jacobsz Hornvelt

Bron:
Archief Noord-Holland toegang 117 Koptienden 1502-1838.

Voor vergelijkingen en onderzoeken:

Erfgooierslijst Huizen 1708

Huizen gesorteerd op doopnaam

Aalt Lambertsz
Adriaan Rebel
Ariaan Sijbrantsz Man
Elbert Deult
Elbert Corneliz Bunschoter
Elbert Corneliz Vos
weduwe Elbert Jacobsz Vos
zoon Elbert Jan Heijnen
Mels Boor
Aart Jacobsz
Aart Gerritsz Coppen
Aart Hendriksz Coster
weduwe Aart Hendriksz
Veterman
Mewes Gijsbertsz Backer
Jasper Willemsz
Cors Ebbe
Cornelis Aartsz
Cornelis Gerrebertsz
weduwe Cornelis Huijbertsz
Cornelis Koeijboer
Cornelis Cornelisz dOude
zoon Cornelis Prins
Cornelis Rutten
Cornelis Willemsz
Cornelis Willemsz
Cornelis Claasz Puijck
Cornelis Cornelisz d Jonge
kind Cornelis Cornelisz Metselaar
Cornelis Gerberden Rebel
Cos Gerritsz Hertogh
Cornelis Huijbertsz Roos
zoon Cornelis Jacobsz Snijder
Cornelis Jacobz Killewig
Cornelis Jacobz Slocker
Cornelis Lambertsz Jager
Cornelis Lambertsz Smit
Cornelis Willemsz Coopman
Dirk Andriez
Dirk Goossensz
kind Dirk Hollander
Dirk Huijbertsz
zoon Dirk Lambertsz
Dirk Cornelisz d Jonge
Dirk Cornelisz Metselaar
Dirk Elbert Breet
Dirk Elbertsz Deult
Dirk Gossen Hertoogh
Ebbe Anderiesse
Ebbe Dirksz
Ebbe Willemsz Kooij
Evert Claasz
Evert Gooz Net
Evert Jansz Hille
Gijsbert Jacobz
Gijsbert Kos
Gijsbert Gerritsz Backer
Gijsbert Hendrik Oude
Gijsbert Jansz Bont
Gijsbert Lambertsz Klijn
Gijsbert Lambertsz Kos
Gijsbert Lambertsz Kos
Gijsbert Tijmensz Schipper
Gerrebert Willemsz
Gerrebert Cornelis Rebel
Gerrit Anxen
Gerrit Harmensz
Gerrit Heijn
Gerrit Hossen
Gerrit Claasz
Gerrit Rutten
Gerrit Claasz Decker
Gerrit Corneliz Koman
Gerrit Crijnen Coetsier
Gerrit Elbertsz Tas
Gerrit Gerritsz Doorn
Gerrit Goosz Net
kind Gerrit Heijn Zwem
Gerrit Hendriksz Boom
Gerrit Jacobsz Backer
Gerrit Jacobsz Cattebuijs
Gerrit Jacobsz Comin
Gerrit Jansz Doorn
Gerrit Jansz Perk
Gerrit Jansz Velsz
Gerrit Lambertsz Schram
Gerrit Tijmensz Bort
Gerrit Tijmensz Doorn
Goos Jansz
Goossen Lambertsz
Goossen Lambertsz Schram
Hendrik Aartsz
Hendrik Boom
Hendrik Claasz Cruijmert
Hendrik Evertsz Ruijn
Hendrik Gerrit Louwen
Hendrik Gerritsz Backer
Hendrik Goossen Net
weduwe Hendrik Jansz Rot
Hendrik Jansz Timmer
kind Hendrik Lambertsz Visser
Hendrik Lambertsz Vrees
Hendrik Rijksz Lustig
Hendrik Tijmensz Velsz
Harmen Aartsz
Harmen Jacobsz
Harmen Tijmensz
Harmen Lambertsz Huijser
Huijbert Dirksz
Huijbert Cornelisz Roos
Huijbert Lambertsz Kos
Isaak Claasz
Jacob Anxen
Jacob Harmensz
Jacob Tijmensz
Jacob Cornelisz Killewig
Jacob Cornelisz Metselaar
Jacob Cornelisz Smit
Jacob Cornelisz Vlodt
kind Jacob Elbertsz Vos
zoon Jacob Gerritsz Snijder
Jacob Hendriksz Snijder
Jacob Hossen Hertoogh
Jacob Lubbertsz Baas
Jacob Pietersz Goijer
Jacob Sijbrantsz Man
Jacob Tijmensz Wit
Jacob Weijgert Backer
Jacob Willemsz Joncker
Jan Adriaansz
weduwe Johannes Dirksz
weduwe Jan Eijsacksz
Jan Jochemsz
Jan Claasz
Jan Prins
Jan Tijmensz
Jan Claasz Kruijmert
Jan Gerritsz Backer d Oude
Jan Gerritsz Doorn d' Oude
Jan Gerritz Backer
weduwe Jan Gijsbertsz Bout
Jan Hendriksz Ebben
Jan Hendriksz Leere mouwen
zoon Jan Jansz Doorn
Jan Jansz de Groot
Jan Jansz Jonge
Jan Jansz Zwart
Jan Klaasz Volckersz
Jan Lambertsz Huijser
weduwe Jan Lambertsz Jock
Jan Lambertsz Vos
Jan Lambertsz Vos
kind Jan Rijksz Lustig
weduwe Jan Rijksz Velsz
kind Jan Tijmensz Doorn
Jan Willemsz Boer
Jan Willemsz Joncker
zoon Lambert Adriaansz
Lambert Geurtsz
Lambert Hossen
Lambert Killewig schout
kind Lambert Martensz dJonge
Lambert Swem
Lambert Elbertsz Prins
Lambert Evertsz Ruijn
weduwe Lambert Gerritsz Vries
Lambert Gijsbertsz Vos
Lambert Jansz Cos
Lambert Jansz Schoenmaker
Lambert Klaasz Prins
Lambert Lambertsz Jager
Lambert Lambertsz Klink
Lambert Rijksz Lustig
Lambert Willemsz Joncker
Lambert Willemsz Klink
Lambert Willemsz Keijer
Lambert Willemsz Pronk
Lubbert Jacobz Bittervest
Lubbert Pietersz Baas
weduwe Loeg Claasz
Tijs Jansz Doorn
Nanning Cornelis Slocker
Claas Jacobz
Claas Mijnsz
Claas Elbertsz Tas
Claas Gerritsz Tas
Claas Gijsbertsz Bout
Claas Hendriksz Vos
Claas Jacobz Schram
weduwe Claas Jansz Zwart
Klaas Lambertsz Prins
Claas Lambertsz Schram
Claas Pietersz Gooijer
weduwe Claas Wijgertsz Decker
Claas Willemsz Boer
kind Pieter Jansz d Oude
kind Pieter Lubbertsz
Pieter Cornelisz Koman
Pieter Gijsbertsz Snijder
weduwe Pietersz Hendrik Vos
Pieter Jansz Boor
Pieter Jansz Niez
kind Pieter Jansz Schram
Pieter Lambertsz Smit
Pieter Pietersz Reijn
Pieter Tijmensz Raadmaker
Pieter Willemsz Groodt
Reijer Goosz
Rijk Hendriksz Lustig
Rijk Jansz Velsz
Rut Jansz Perk
Rut Jansz Timmer
Rut Lambertsz Doorn
Steffen Lubbertsz
zoon Tijmen Elbertsz
Tijmen Jansz d Oude
Tijmen Claasz
Tijmen Gerritsz Koijman
weduwe Tijmen Gerritsz Snijder
kind Tijmen Jansz Kos
Tijmen Jansz Wit
Tijmen Pietersz Schram
Tijmen Willemsz Post
Wessel Dirksz
Wijgert Jacobz
Wijgert Lambertz
Wijgert Jansz Doorn
Wijgert Lambertz Vos
Wijgert Willemsz Plaisir
weduwe Willem Anxz
weduwe Willem Boor
Willem Dirksz
Willem Evertsz
Willem Gijsbertsz
kind Willem Hendriksz
Willem Cornelisz
Willem Meijnsz
Willem Tijmensz d Oude
kind Willem Cornelisz Koiman
Willem Gerberden Rebel
kind Willem Wijgertsz Klijnbrouwer

Geplaatst door:
Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl